ที่ปรึกษา รมว.ศธ. รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ติดตามความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนใน Cluster 14