เยี่ยมให้กำลังใจ พร้อมมอบเงินช่วยเหลือแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาบ้านประสบอัคคีภัย