สพป.อำนาจเจริญ จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565