ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาความปลอดภัย

https://drive.google.com/file/d/1S1XtDA_wLRG3LF7LTLrszspnW7csVnb2/view