ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสรรหาและเลือกสรรลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย

https://drive.google.com/file/d/1pHABNDzts7M2O9aqvYQIxDos7IMOpRJI/view