ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 ประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ 3 ประเภท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ประกาศประกวดราคา11032565เอกสารประกวดราคา11032565ราคากลาง2.ภาคผนวก3.ภาคผนวก4.ภาคผนวก5.แบบ บก 06