สพป.อำนาจเจริญ ร่วมพิธีถวายสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช