บริจาคเงินรวมน้ำใจให้กาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ปี 2564