ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา 38ค(2) ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)