สพป.อำนาจเจริญ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกนักเรียนตามโครงการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศษสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567

Loading