สพป.อำนาจเจริญ ประชุมจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Loading