สพป.อำนาจเจริญ ร่วมปรชุมมอบนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบ Zoom Meeting

Loading