ประกาศ รายละเอียดเกี่ยวกับหลักสูตร การสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ