กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร “ถวายเทียนพรรษา และถวายปัจจัยทำบุญเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปี 2564”