สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566

สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566