วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายจารึก พละไกร ผอ.โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา ประธานโรงเรียนลุ่มน้ำโขง นำคณะผู้บริหาร รักษาการและหัวหน้าวิชาการ ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มโรงเรียนลุ่มน้ำโขง ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2566

Loading

Read more