ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอำนาเจริญ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพี่เลี้ยง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ