ประกาศผลการสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

ประกาศผลการสอบพนักงานราชการ ตำแหน่ง ครูผู้สอน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

https://drive.google.com/file/d/1Z_0yBwVFBcBIllNuiQVJUXDA3D09jiM-/view