สพป.อำนาจเจริญ เชิญชวน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่งกายด้วยเสื้อผ้าไทยสีเหลืองหรือเสื้อสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๗

Loading