ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญเรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ(การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ. 2567 รอบที่ 1

Loading