ประกาศอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ เรื่องประกาศผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (การย้ายกรณีปกติ) ประจำปี พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 รอบที่ 2 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

Loading