แก้ไขรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป  

ตำแหน่งครูผู้สอนhttps://drive.google.com/file/d/1xkSzl4hFzatuT82TBKj4G1-vBjJJ8iqD/view?usp=sharingสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ