รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง  รับย้าย  รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ  ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามตรา  38 ค.(2)และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น  ตามมาตรา 38 ค. (2)ที่ว่าง

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ

……………………………….

https://drive.google.com/file/d/1hKZFOTh73EnpbP-fA4vEb-PIJ-83i1Gn/view?usp=sharing