หน้าหลัก

รายงานผลการดำเนินงาน แผนการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอำนาจเจริญ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564