การขอใช้ห้องประชุมของ สพป. อำนาจเจริญ

Q&A ถาม – ตอบ ข้อสงสัย ?หมวดหมู่: Q&A ถาม - ตอบ ข้อสงสัย ?การขอใช้ห้องประชุมของ สพป. อำนาจเจริญ
Nataphorn Naoanith asked 1 ปี ago

หากหน่วยงานภายนอกต้องการขอใช้ห้องประชุมของ สพป. อำนาจเจริญ สามารถติดต่อที่ช่องทางไหนได้บ้างคะ 

สพป.อำนาจเจริญ ทีมงาน replied 11 เดือน ago

สามารถติดต่อได้ที่กลุ่มอำนวยการการ ชั้น 1 ค่ะ โทร 045511019 ค่ะ